Syllabus For Lower Examination Syllabaus (Pdf)

Prathamic

Hindi Prachar Vahini - 1(New Syllabus)
(with Question & Answer Bank)
or
Dakshin (Old Syllabus)     --     Rs.145.00
(with Question & Answer Bank)

Madhyama

Hindi Prachar Vahini - 2(New Syllabus)
(with Question & Answer Bank)
or
Bharat (Old Syllabus)     --     Rs.190.00
(with Question & Answer Bank)

Rashtrabasha

Hindi Prachar Vahini - 3(New Syllabus)
(with Question & Answer Bank)
or
Hindi (Old Syllabus)     --     Rs.180.00
(with Question & Answer Bank)

Pravesika

(First Paper)
Naveen Padya Chayanika - 1     --     Rs. 60.00
Naveen Gadya Chayanika - 1     --     Rs. 85.00

(Second Paper)
Sathya ka Swar         --     Rs. 60.00
Sathyameva Jaythe (Revised)   --     Rs. 60.00
Hindi Vyakaran Praveshika - 1   --     Rs. 33.00

(Third Paper)

PART - I
Hindi Ratnakar     --     Rs. 70.00

PART - II
(Regional Language -- Telugu)
Gadya Mandaaram
Kavya Manjari (Telugu)
(Pub : D B H P Sabha(Andhra) Khairatabad, Hyderad - 4.

(Regional Language -- Kannad)

Kannad Gadya Bharati Part - 1     --     Rs. 30.00
Kannad Padya Bharati Part - 1     --     Rs. 20.00
(Pub : DB H P Sabha, (Karnataka), D.C. Compound, Dharwad - 580 001)

(Regional Language -- Malayalam)

Gadya Tharangavali
Padya Tharangavali
(Pub : DB H P Sabha, (Kerala), Chittoor Road, Ernakulam ,Cochin - 16)

(Regional Language -- Tamil)

Tamil Pozhil - 1 (Padya Sangrah)
Tamil Pozhil - 2 (Gadya Sangrah)
(Pub : DB H P Sabha, (Tamil Nadu), Tennur High Road, Trichy - 17)

(Regional Language -- Marathi)

Sreyasi ( Pub : Nava Sahithya Pub. Belgaum)
Upekshitha Che Antharanga (Pub : J.A Kulkarni, Continental Publication, Vijayanagar, Pune - 30)

Copyright 2017 -18 Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, (Karnataka) Dharwad